Vzdělávání pro sociální služby

Agrese a agresivita dětí (č. akr. A2022/0366-SP/PC/PP/VP)


Anotace kurzu:

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a s rodinami, dále pak pěstounům. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky. Účastník si osvojí definice, klíčové pojmy. Vysvětlíme si, co je to agrese aagresivita, co agresivitu u dětí vyvolává, jaké stupně a druhy agresivity rozeznáváme. Budeme se zabývat funkcí agrese a typy agresivníhochování, biologickými předpoklady agresivity. Dále probereme postupy, jak pomoci agresivním dětem, doporučení, jak u dítěte agresivitu eliminovat. Účastníci se dozví, jak předávat podstatné informace rodičům a jak je podporovat. Budeme prakticky demonstrovat způsoby, prvky relaxace a postupy při relaxaci (nácvik metodické řady dech cvičení: "duhový had", dechová cvičení s psychomotorickým padákem, ukázky zklidňující pohádky s prvky baby masáží, "masážní pohádky" na medvídkovi). Pro účastníky bude připravena praktická ukázka relaxačníchtechnik s prvky expresivních terapií (např. ukázka pohádky s prvky autogenního tréninku, relaxační chvilka s dešťovou holí, relaxační hry sperkuse a tibet. mísou, pasivní relaxace s imaginací...). Ukážeme si konkrétní metody a hry pro zvládání agrese u dětí. Lektor bude rozebírat konkrétní kauzistiky.

Cílová skupina: Sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 1 300 Kč

Aktuálně vypsané termíny:

22. 6. 2022 od 8.30 do 15.00 hodin (forma on-line seminář)

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu

Jak probíhají naše on-line semináře? Nemusíte mít obavy, s jejich organizací máme dlouhodobé zlušenosti. Zde se můžete seznámit s pokyny k jejich zdárnému absolvování.

Kontakt

Jméno: Bc. Jitka Kovářová

Tel. +420 775 99 53 53

E-mail: jkovarova@agenturaamos.cz