Projekty

Kromě projektové pomoci školám a školským zařízením s šablonovými projekty spolupracujeme na realizaci aktivit s řadou institucí a připravujeme další vlastní projekty.