Světlo a mlžná komora (elektromagnetické záření na Zemi i ve vesmíru)