Aktuální informace

Zde se dočtete, co je kolem nás nového

 

Školní rok 2021/2022 - to byla jedna veliká výzva! Jeho přínos pravděpodobně objektivně vyhodnotíme až s určitým odstupem. Nyní si všichni potřebujeme odpočinout. Negativní věci nechte stranou, věnujte se sobě, rodině, dětem, přátelům... a myslete jen na to hezké.

Přinášíme ve 4 krocích stručný návod, jak založit žádost o podporu v nových šablonách. Jde o výtah nejdůležitějších informací za základních dokumentů - Výzvy a Přílohy. č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

Dozvíte se na našem webináři Hodnocení žáků z Ukrajiny, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do základních škol v souvislosti migrací do České republiky.

V roce 2022 MŠMT poskytuje mateřským a základním školám a gymnáziím finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek, které mají podpořit školy v jejich procesu digitalizace a přispět k proměně obsahu vzdělávání v rámci inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Milí blízcí a přátelé, přejeme vám příjemné prožití svátečních dní, pohodové Velikonoce.