Aktuální informace

Zde se dočtete, co je kolem nás nového

 

Na měsíc říjen jsme pro pedagogy i nepedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol připravili pestrou nabídku kurzů dalšího vzdělávání. Těšíme se na vaši účast.

Novinkou v naší nabídce je online kurz Úvod do Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme®. Vzdělávací program je zaměřen na získání základů teorie Neuro-vývojové stimulace, pochopení souvisejících pojmů a správného rozpoznání poruch v důsledku přetrvání primárních reflexů, anebo horší integrace funkce smyslových orgánů. Naučte se porozumět...

Přijměte pozvání na webinář zaměřený na metodiku efektivního vedení třídnických hodin s akcentem na témata, která souvisí s návratem žáků a studentů po prázdninách zpět do školních lavic. Na co se můžete těšit? Na praktický webinář bez zbytečné teorie, který vychází ze zkušeností odborníka (okresní metodik prevence z PPP) z terénu.

Jak rozeznat projevy šikany? Jak komunikovat s obětí, agresorem a s jejich rodiči? Jak problém řešit v třídním i školním kolektivu? V naší podzimní nabídce nechybí ani kurzy zaměřené na méně příjemné aspekty práce pedagoga. Zveme vás na online kurz Jak řešit šikanu ve školním prostředí, kde vás tímto obtížným tématem provede speciální pedagog Bc....

Základní stavební kameny důležité pro rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti se staví již v mateřské škole. S paní lektorkou Alenou Vlkovou jsme pro vás připravili prakticky zaměřený kurz, si vyzkoušíte aktivity k tvořivému rozvoji čtenářské pregramotnosti u dětí v MŠ a naučíte se rozvíjet a podporovat čtenářské strategie vhodné pro...

Ve spolupráci s pedagogem a psychologem PhDr. Janem Svobodou jsme pro pro pedagogy mateřských škol připravili kurz zaměřený na využívání formativního hodnocení v MŠ. Seznamte se s vhodnými postupy implementace formativního hodnocení do výuky v MŠ, zvyšte své kompetence k tvorbě hodnotících kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního...

Na svém vzdělání můžete pracovat ještě dřív, než naostro zahájíte školní rok. Vámi poptáváná školení jsou tu, tak si vyberte z pozdně prázdninové nabídky ten pravý kurz. A vezmeme to hezky chronoligicky...

Naučíte se tvořit a pracovat s individuálně zaměřeným portfoliem předškolních dovedností, pracovat s různými typy a styly hodnocení, ujasníte si možnosti, jak nahlížet na vývojové škály a tvořit z nich prosebe konkretizované výstupy, které budete umět uplatnit v praxi. Naučíte se a upevníte si dovednosti, jak pracovat s výsledky evaluace dítěte,...

Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla dětem v MŠ podávána pestrá, nutričně vyvážená a také chutná jídla. Úspěch je postaven na vzdělávání personálu, informovanosti strávníků a společné motivaci pedagogů a vedení školy.