Aktuální informace

Zde se dočtete, co je kolem nás nového

 

Milí přátelé, složitý, ale v mnohém také inspirativní rok 2021 se nachýlil k svému závěru. Věříme, že v novém roce budete úspěšně míjet bariéry, které nás rozdělují, a naopak častěji se budete v práci i v osobním životě setkávat s takovými momenty, které nás vzájemně spojují. K tomu vám přejeme hodně štěstí, lásky, zdraví...

Vzhledem k dalším omezujícím opatřením, která od pondělí 22. 11. 2021 připravuje Vláda ČR a s ohledem k případným rizikům, kterým bychom mohli účastníky našich kurzů vystavit účastí na hromadných akcích, přecházíme postupně na online formu vzdělávání. Zároveň chceme účast na vzdělávání umožnit všem, kteří z různých důvodů zatím nejsou očkováni. ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, udělilo dne 09. 11. 2021 naší spoečnosti autorizaci na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pro tuto profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T).

Zdravotní stránka: Všichni naši zaměstnanci a lektoři jsou očkováni. Poskytujeme bezpečné prostředí pro vzdělávání, protože máme na srdci především bezpečí našich klientů. Dodržujeme pečlivě všechna pravidla a chováme se zodpovědně.

I přes horšící se hygienicko epidemilogickou situaci pokračujeme v prezečním vzdělávání. Striktně dodržujeme všechna ochranná opatření. Kurzy jsou již tradičně akreditované a je možné je hradit z šablonových projektů. Využijte proto této nabídky k dokončení vašich projektů.

V současné době se zhoršuje hygienicko epidemiologická situace, mezi našimi klienty registrujeme první uzavřené třídy nebo dokonce celé školy. Upozorňujeme proto zejména na povinnost škol vzdělávat děti na dálku (v případě mateřských škol děti v předškolním věku). Pokud jste dosud nepoužívali digitální technologie na podporu distančního vzdělávání...