Aktuální informace

Zde se dočtete, co je kolem nás nového

 

Agentura Amos Liberec představuje nabídku vzdělávání pro první měsíce druhého pololetí tohoto školního roku. V termínech od 1. února 2020 se můžete přihlásit do následujících kurzů, z nichž až na jednu výjimku lze účast hradit z projektů "Šablony II":

Ve čtvrtek 30. ledna jsme upořádali komunitní setkání na půdě Královské mateřské školy v Praze. Program setkání jsme připravili po dohodě s pedagogy a rodiči školy před týdnem. Setkání, odborné zaměřené na využití zážitkové pedagogiky v předškolním vzdělávání, bylo navíc tematicky věnováno multikulturní výchově - proto neslo název Barevný den.

přejeme vám srdečně, aby právě začínající advent byl pro vás dobou klidnou, pohodovou, naplněnou jen příjemnými předvánočními rituály a zvyky...

Dnešním úspěšným seminářem a vysokou účastí pokračovalo vzdělávání učitelů v rámci projektů Šablony II. Praktický seminář byl zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku s levorukou lateralitou, účastníci se seznámili se s teorií a klíčovými pojmy, ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů leváků a práce s...

Krátkou rekapitulací se vracíme k úspěšné konferenci, která se uskutečnila na půdě Libereckého kraje v pátek 18. října. V sále se sešla padesátka účastníků, převážně ředitelek mateřských škol (ale i účast učitelek nebyla výjimkou), kteří diskutovali o důležitosti předškolního vzdělávání pro život.

Slavnostním otevřením přírodní zahrady spojeným se vzdělávacím seminářem pro veřejnost byl po odborné stránce ukončen projekt přírodní zahrady v Kněžicích u Nymburka "Hurá do zahrady". Akce se zúčastnili osobně pan Milan Kazda, starosta obce, a paní Jana Sedláčková, místostarostka obce. Projekt v sobě spojuje jak zlepšení materiálně technického...

Již za týden, v pátek 18. září 2019, se v prostorách Libereckého kraje uskuteční konference 150 LET V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Přijměte, prosím, pozvání na tuto výjimečnou akci, která si klade za cíl vzdát hold významu předškolního školství ve vzdělávacím systému České republiky.