Zde se dočtete, co je kolem nás nového

Pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.

Druhé setkání kariérových poradců se po zralé úvaze uskuteční opět na půdě liberecké radnice. Postavili jsme proti sobě velký zájem o účast a kapacitní možnosti případné hostitelské školy, dostupnost z hormadné dopravy a kapacitní možnosti parkování.

Na měsíc květen máme opět pro pedagogy i nepedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol připravenou další pestrou nabídku kurzů dalšího vzdělávání. Těšíme se na vaši účast.

Jóga napomáhá lepšímu držení těla. Praktikováním jógy dochází ke zlepšení jemné i hrubé motoriky a pomáhá dítěti získat sebedůvěru a díky tomu se lépe vyrovnávat s různými komplexy. Správně prováděná jóga způsobuje zlepšení koncentrace, ale má i pozitivní vliv na rozvoj řeči. Také můžeme prostřednictví jógy naučit děti relaxovat, což je v dnešní...

K získání potřebných znalostí není vždy třeba dlouhých kurzů, často se profesní aha efekt dostaví i během krátkého setkání. Pro pedagogy mateřských, základních i středních škol tak opět otevíráme odborné dvouhodinové webináře.

Máme za sebou první ze čtyř setkání Diskuzního klubu pro kariérové poradce základních škol V krásných prostorách zasedací místnosti liberecké radnice se konala přednáška Ing. Lucie Václavkové, PhD. na téma "Online aktivity dětí jako nástroj kariérového rozvoje".

Ve čtvrtek 28. 3. 2024 si připomeneme Den učitelů. Letos budou v tento den školy prázdné, žáci budou mít velikonoční prázdniny.

Krátké setkání s velkým obsahem – dnes intenzivně skloňované téma pro vás připravila lektorka, speciální pedagožka a terapeutka Mgr. Alena Vlková. Setkání vás uvede a zorientuje v problematice poruch pohlavní identity. Budou zde komunikovány přístupy použitelné v praxi – doporučení do individuálního výchovného plánu či plánu pedagogické podpory....

Krátké setkání s velkým obsahem – Mezi dvě nejčastější úzkostné poruchy u dětí a adolescentů patří sociální fobie a generalizovaná úzkost. Během setkání lektorka seznámí účastníky s krizovým scénářem při panické atace a ukáže účastníkům základní techniky při první psychologické pomoci. Součástí setkání bude diskuze. Své dotazy k tématu můžete...

Jaro máme letos již od února, ale to opravdové – astronomické – začíná až příští týden 20. března, přesně ve 4 hodiny a 7 minut, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana. Navoďte si ve třídě jarní atmosféru s našimi pracovními listy s jarními květinami.

V minulém týdnu aktualizovalo MŠMT připravované výzvy na letošní rok. Z výstupu je zřejmé, že v září budou vyhlášeny další výzvy šablonových projektů pro mateřské, základní, střední a základní umělecké školy.

Vycházíme vstříc požadavkům kariérových poradců na školách a připravili jsme pro ně od března do června pravidelný cyklus odborných pracovních setkání. Koncipován je tak, že umožňuje účast učitelů s plným úvazkem (jednou měsíčně odpoledne na dvě hodiny) a jednoduchou úhradu z šablon OP JAK (celková dotace je 8 hodin, což přesně odpovídá jedné...

Na měsíc březen máme opět pro pedagogy i nepedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol připravenou další pestrou nabídku kurzů dalšího vzdělávání. Těšíme se na vaši účast.