LOGOPEDICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR


TERMÍN: 29. 7. - 2. 8. 2019 a 5. 8. - 9. 8. 2019

Pro děti od 4 do 7 let.

MÍSTO KONÁNÍ: Předškolní klub BARVIČKA, Liberec - centrum, ZŠ a MŠ Barvířská ul., Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7

Odborný logopedický program garantuje klinická logopedka PaedDr. Mária Jancíková, speciální pedagog, a logopedické asistentky. Vše probíhá formou hry a zábavy.

PROGRAM:

- logopedické terapie skupinové
- logopedické terapie individuální
- jemná motorika a grafomotorika
- rozvoj slovní zásoby
- rytmizace slov
- říkanky, písničky a pohybové hry
- výtvarné činnosti
- muzikoterapie, arteterapie
- cvičení s prvky dětské jógy

CENA: 3.200,-

CENA ZAHRNUJE: celodenní pobyt od 8.00 do 16.00 hod., oběd, pitný režim, logopedický program, logopedické pomůcky a materiály

PŘIHLÁŠKY:
Mgr. Jitka Kovářová - email: tabor@agenturaamos.cz
tel.: +420 774 318 234