PRVNˇÍ TURNUS

TERMÍN: 8. až 12. 7. 2024, od 8.00 do 16.00 hod.

MÍSTO: Liberec

Pro děti od 4 do 7 let

Odkaz pro přihlášení

DRUHÝ TURNUS

TERMÍN: 15. 7. až 19. 7. 2024, od 8.00 do 16.00 hod.

MÍSTO: Liberec

Pro děti od 4 do 7 let

Odkaz pro přihlášení 

Omlouváme se, ale kapacita 2. turnusu je již naplněna. Všechny přihlášené po 13. 5. budeme registrovat již jenom jako náhradníky. Jako další variantu doporučujeme volbu 1. trunusu.


TERMÍN:

1. turnus – 8. až 12. 7. 2024, od 8.00 do 16.00 hod.

2. turnus – 15. až 19. 7. 2024, od 8.00 do 16.00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

Tábor bude probíhat v Liberci na Základní škole a Mateřské škole Barvířská, Liberec, Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7

PROGRAM:

Tábor je určen pro děti od 4 do 7 let.

Logopedický program zajišťuje speciální pedagog – logoped a odborný pedagogický tým. Vše probíhá formou hry a zábavy.

  • každodenní individuální logopedická terapie s logopedem
  • aktivity na podporu jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby
  • aktivity zaměřené na rytmizaci slov, říkanky, písničky
  • skupinové pohybové hry
  • cvičení s prvky dětské jógy
  • každý den doprovodný program – např. ZOO Liberec, DinoPark Liberec, EKOPark Liberec, dětské hřiště Nisa park Vratislavice ad. (odvíjí se od počasí)

CENA:

  • 3.990 Kč při přihlášení do 29. 2. 2024
  • 4.190 Kč při přihlášení od 1. 3. 2024

CENA ZAHRNUJE: celodenní pobyt od 8.00 do 16.00 hod., oběd, pitný režim, logopedický program, logopedické pomůcky a materiály, vstupy na doprovodný program

PŘIHLÁŠKY:

1. turnus – 8. až 12. 7. 2024

2. turnus – 15. až 19. 7. 2024

VÍCE INFORMACÍ:

Další informace a možná registrace také na e-mailové adrese tabor@agenturaamos.cz a telefonních číslech +420 723 904 599, +420 775 995 353

Fotografie z minulých ročníků...