Aktuálně šablony

 

Končícím projektům rozesílá MŠMT depeši Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon. Toto sdělení je aktuální v případě, že škola nestihne realizovat některou z šablon a na jejím účtu tak zůstávají vázané prostředky, které není možné vyčerpat. To se u většiny projektů nestává, protože v případě splnění všech aktivit prakticky všichni...

Obsahem depeše, kterou dne 10. 6. 2020 rozeslala technická podpora ministerstva školství řešitelům projektů, se není třeba znepokojovat. Podle naší interpretace jde spíše o méně šťastnou formulaci změkčujícího sdělení, že není třeba nijak speciálně dokladovat osvědčení z kurzů, která nejsou opatřena razítkem (to může být příklad kurzů pořádaných...