Aktuálně šablony

 

Nové pokyny pro administraci zpráv o realizaci přinesly povinnost doložit účast na webinářích kromě předložení kopie osvědčení také snímkem obrazovky potvrzujícím osobní účast pedagoga na takovém semináři. Pokud je seminář osmihodinový, musí proběhnout ve dvou dnech. Do zprávy o realizaci proto přikládáte kromě osvědčení také dva snímky o účasti. ...

Snímek obrazovky je povinen podle nařízení MŠMT pořídit každý účastník on-line semináře, pokud je seminář akreditovaný v systému DVPP a účastník uplatňuje jeho úhradu z evropských fondů.

Jde o velmi důležitou depeši (rozeslána 21. 10. 2020), která se týká realizace projektů v Šablonách II a případně i v Šablonách III. Tentokrát doporučujeme důkladné studium všech dokumentů, protože opatření navržená Ministerstvem školství mají okamžitý dopad do realizace šablonových projektů na straně jednotlivých škol a školských zařízení s...

Upozorňujeme, že MŠMT vydalo již 2. 9. 2020 informaci, která stanovuje postup při realizaci šablon v době uzavření školy. Vzhledem k tomu, že k uzavření škol dochází z rozhodnutí Vlády ČR plošně, týká se tato informace všech základních a středních škol v České republice.