Aktuálně šablony

 

Ministerstvo školství schválilo výzvu Šablony III, která je určena pro mateřské a základní školy. V současné chvíli tak probíhají závěrečné přípravy této výzvy.

Nabídku našich metodických materiálů pro realizaci šablon jsme na základě požadavků ze škol rozšířili o balíček pro šablonu 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ. Balíček, tak jako ty ostatní, obsahuje přesnou citaci z výzvy, aktuální formulář pro vyhodnocení šablony, komentovaný formulář s návodem, jak zprávu vyplnit, a doporučení, jak realizaci...

V rámci projektů Šablony II řada škol místo Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči volila cestu Komunitních setkání v domnění, že dvouhodinové setkání je méně náročné a méně zavazující než dvanáctihodinový cyklus vzdělávání pro rodiče.

V návaznosti na řešení projektů v rámci výzvy Šablony II jsme pro vás připravili inovovanou nabídku metodických materiálů pro realizaci jednotlivých aktivit projektu. V metodických návodech naleznete "balíčky" důležitých informací pro zpracování výstupů z aktivit nejčastěji využívaných jednotlivými školami (výčet návodů proto není úplný).

Obsahem depeše se není třeba nijak znepokojovat. Základní podmínkou je, aby na škole existoval člověk, který bude pravidelně sledovat příchozí depeše ministerstva. Tento problém nabývá na aktuálnosti zejména v době prázdnin a dlouhodobých nepřítomností pracovníků na pracovišti. Doporučujeme si pro tyto případy zajistit na škole plnohodnotnou...