Aktuálně šablony

V pondělí 20. května ministerstvo školství představilo věcný záměr výzev Šablony pro MŠ a ZŠ II a Šablony pro SŠ a VOŠ II Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Doplňujeme další informace k připravovaným výzvám druhé vlny šablonových projektů pro mateřské, základní školy, včetně školních družin a klubů, základních uměleckých škol, středisek volného času, středních a vyšších odborných škol, domovů mládeže a internátů. Podle informací od MŠMT z 26. 4. 2024 se nadále očekává, že druhá vlna šablonových...

V minulém týdnu aktualizovalo MŠMT připravované výzvy na letošní rok. Z výstupu je zřejmé, že v září budou vyhlášeny další výzvy šablonových projektů pro mateřské, základní, střední a základní umělecké školy.

Upozorňujeme, že stále trvá povinnost provést úpravu identity v systému MS21+ (ISKP21+). Termín pro změnu byl prodloužen, nicméně lze očekávat, že tradiční možnost přihlášení do monitorovacího systému prostřednictvím uživatelského jména a hesla bude ukončena dne 29.3.2024.