Aktuálně šablony

 

Dnes, tj. ve středu 25. 5. 2022, vyhlásí Ministerstvo školství v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský výzvu na nové šablony, zatím jen pro mateřské školy, základní školy, skolní družiny a kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Nově bude výzva určena také pro poradny. Výzva pro střední školy a vyšší odborné školy bude...

Ministerstvo školství zveřejnilo 9. května podrobnější informace k novým šablonám. Přinášíme tyto aktuální informace (obsah výzev, termíny výzev pro všechny typy škol a školských zařízení - MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, DM, ZUŠ, SVČ, ŠK, ŠD...) a také návod pro registraci do nového monitorovacího systému pro podávání projektových žádostí. Vše naleznete v sekci...

Řada projektů v rámci výzvy Šablony II končí 28. 2. 2022. Doporučujeme všem řešitelům projektu příliš neotálet se zpracováním závěrečné zprávy, protože v březnu a dubnu hrozí přetížení monitorovacího systému.

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 aktualizovalo MŠMT pokyny v krealizaci šablon v období uzavření škol. V platnosti stále zůstává podmínka realizace šablony synchronní formou a podmínka doložení realizace šablony distanční formou, tj. pořízení snímku obrazovky/výpisu dat z komunikační platformy, ve které vzdělávání probíhá. V...

Množí se nejasnosti s finančním ukončením šablonových projektů. V případě "Šablon I" drtivá většina škol plně vyčerpala rozpočet projektu. Finanční vypořádání takového projektu je jednoduché, provádí se následující kalendářní rok po schválení závěrečné zprávy projektu vyplněním jednoduché tabulky jako přílohy pro vypořádání státní dotace za...