Aktuálně šablony

 

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí/žáků představuje projektech šablony OP JAK velmi významný prvek. Na základě častých dotazů pedagogů na seminářích jsme se rozhodli, přestože přílohy výzvy obsahují rozsáhlé údaje o realizaci této aktivity, zpracovat stručný souhrn k uváděným inovativním formám výuky. Každá z forem pak obsahuje odkaz na...

Plakát projektu představuje povinný prvek publicity šablonových projektů. MŠMT upozorňuje příjemce dotací, že Generátor nástrojů povinné publicity 2021-2027 je dosud nefunkční a jeho zprovoznění se zatím nezdařilo. Jakmile bude systém zprovozněn, budeme plakáty k projektům našim klientům ihned distribuovat.

Počty žáků/dětí pro podání šablonových projektů. Počty žáků, které jsou rozhodné pro výši dotace projektu, budou aktualizovány na základě sběru dat v prosinci tohoto roku. Pokud na škole došlo ke snížení počtu žáků, je třeba žádost o dotaci prodat do konce listopadu. Naopak, pokud jste zeznamenali nárůst žáků, doporučuejeme s podání projektu vyčkat...

Po mateřských školách přinášíme sady metodických materiálů pro základní a střední školy. MŠMT v polovině září vydalo první vzory dokumentů ke zprávám o realizaci projektů. Pro orientaci jsme připravili oblíbenou várku metodických balíčků pro řešitele šablonových projektů - informace o tom, jak a podle jakých pravidel odměňovat aktivity v...

Šablony OP JAK se zvolna rozjíždějí. MŠMT v minulém týdnu vydalo první vzory dokumentů ke zprávám o realizaci projektů. Pro vaší orientaci jsme připravili oblíbenou první várku metodických materiálů pro řešitele těchto projektů - informace o tom, jak a podle jakých pravidel odměňovat aktivity v šablonových projektech a jak je vykazovat. První sada...

Dnes, tj. ve středu 25. 5. 2022, vyhlásí Ministerstvo školství v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský výzvu na nové šablony, zatím jen pro mateřské školy, základní školy, skolní družiny a kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Nově bude výzva určena také pro poradny. Výzva pro střední školy a vyšší odborné školy bude...

Ministerstvo školství zveřejnilo 9. května podrobnější informace k novým šablonám. Přinášíme tyto aktuální informace (obsah výzev, termíny výzev pro všechny typy škol a školských zařízení - MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, DM, ZUŠ, SVČ, ŠK, ŠD...) a také návod pro registraci do nového monitorovacího systému pro podávání projektových žádostí. Vše naleznete v sekci...