Aktuálně šablony

Upozorňujeme, že stále trvá povinnost provést úpravu identity v systému MS21+ (ISKP21+). Termín pro změnu byl prodloužen, nicméně lze očekávat, že tradiční možnost přihlášení do monitorovacího systému prostřednictvím uživatelského jména a hesla bude ukončena dne 29.3.2024.

Upozorňujeme naše klienty, že součástí námi poskytovaných služeb je také příprava dokumentace pro tzv. kontrolu šablonového projektu na místě. Tato činnost je poskytována v rámci balíčku služeb, tzn. že nevytváří pro klienta nutnost hradit tuto službu navíc.

V minulém týdnu obdrželi řešitelé šablonových projektů depeši (případně ji v nejbližší době obdrží) Úprava identit v MS21+. Jde o důležité technické upozornění, osobně dotýká všech uživatelů monitorovacího systému, kteří pro přihlášení využívají standardní způsob ve formě jména a hesla (přihlášení přes ADFS).

Po zkušenostech s administrací šablon "Doučování" a "Školní klub", kdy pedagog vedl docházku v třídní knize u sebe na počítači a odevzdal ji zpravidla těsně před zpracováním zprávy o realizaci, se jeví jako praktické vést evidenci Inovativního vzdělávání na cloudových úložištích (nejužívanější OneDrive, Google Disk, iCloud…).

Zeptali jsme se za vás... V souvislosti s připravovanou další výzvou šablonových projektů v roce 2024 bude výhodné právě probíhající projekt předčasně ukončit, aby bylo možné čerpat další dotaci. Jde o tzv. dřívější ukončení projektu.