Aktuálně šablony

 

Řada projektů v rámci výzvy Šablony II končí 28. 2. 2022. Doporučujeme všem řešitelům projektu příliš neotálet se zpracováním závěrečné zprávy, protože v březnu a dubnu hrozí přetížení monitorovacího systému.

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 aktualizovalo MŠMT pokyny v krealizaci šablon v období uzavření škol. V platnosti stále zůstává podmínka realizace šablony synchronní formou a podmínka doložení realizace šablony distanční formou, tj. pořízení snímku obrazovky/výpisu dat z komunikační platformy, ve které vzdělávání probíhá. V...

Množí se nejasnosti s finančním ukončením šablonových projektů. V případě "Šablon I" drtivá většina škol plně vyčerpala rozpočet projektu. Finanční vypořádání takového projektu je jednoduché, provádí se následující kalendářní rok po schválení závěrečné zprávy projektu vyplněním jednoduché tabulky jako přílohy pro vypořádání státní dotace za...