Aktuálně šablony

Zeptali jsme se za vás... V souvislosti s připravovanou další výzvou šablonových projektů v roce 2024 bude výhodné právě probíhající projekt předčasně ukončit, aby bylo možné čerpat další dotaci. Jde o tzv. dřívější ukončení projektu.

Ministerstvo školství zveřejnilo nový harmonogram výzev pro rok 2024. Počítá se opět s vyhlášením šablon pro školy a školská zařízení.

Říjen 2023 přinesl několik klíčových změn v zákoníku práce, které se týkají tzv. dohod (DPP a DPČ). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně často užívaný nástroj v šablonách, neměli byste tuto informaci minout!

V poslední době byli řešitelé projektů Šablony OP JAK vyrozuměni depeší "Změna administrátora ŘO na projektu". Upozorňujeme, že na realizaci projektu nemá tato informace zásadní vliv, a proto není třeba se jí nějak zabývat. Všichni pracovníci odboru adminisrace tzv. zjednodušených projektů (šablony) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou...

Na základě informací ze strany MŠMT upřesňujeme podmínky plnění aktivity Inovativní vzdělávání. Po studiu dokumentů k výzvě (především Přílohy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad) jsme předpokládali, že výstupem této aktivity je realizace 32 hodinového bloku inovativního vzdělávání se skupinou žáků, v které je přítomen alespoň jeden žák/dítě...