Aktuálně šablony

 

Projekty financované z Šablon OP JAK jsou v plném proudu, některé školy ještě budou žádosti podávat. Pro sebe i pro vás jsme připravili inventuru nejdůležitějších rad, doporučení a zpracovaných metodických materiálů.

Pokud se pracovník v šablonovém projektu zúčastní vzdělávání (absolvuje šablonu "Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání") nebo spolupracuje s kolegy (šablona "Spolupráce pracovníků ve vzdělávání"), je třeba mu příslušný počet hodin připočíst k jeho jménu.

Generátor nástrojů povinné publicity dosud není v provozu. Nám se ale podařilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zajistit vzor plakátu pro vaše šablonové projekty.

Upozorňujeme na skutečnost, že k této šabloně je nutné přistupovat s úctou a rozvahou. Není totiž možné nahrazovat touto šablonou běžnou výuku. Toto stanovisko opíráme o "Dotaz měsíce k šablonám – leden 2023". Z dotazu a odpovědi MŠMT stručně vybíráme:

V návaznosti na řešení projektů v rámci výzvy Šablony OP JAK jsme pro vás připravili ucelenou nabídku metodických materiálů pro realizaci jednotlivých aktivit projektu. V metodických návodech naleznete "balíčky" důležitých informací pro zpracování výstupů ze všech aktivit využívaných jednotlivými školami.

Pokračujeme ve zveřejňování metodiky pro vykazování personálních šablon. Ministerstvo školství vydalo formuláře pro vykazování personálních šablon. Jako první jsme zpracovali metodický balíček pro šablonu 1.II/1 Školní asistent ZŠ. V balíčku najdete tradiční sestavu dokumentů: text výzvy popisující úlohu školního asistenta v šablonových projektech,...