Nabídka vzdělávání

Aktuálně otevřené kurzy:

Souhrnnou nabídku všech kurzů a služeb naleznete na stránce Stálá nabídka kurzů


Naše společnost je akreditovanou institucí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě Rozhodnutí č.j. MSMT-29590/2017-1.