Projekt Včelička

Agentura Amos je partnerem v projektu "Naše školička je pilná jako včelička". 

Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu mateřských škol prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Naše školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů mateřských škol dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu). Výsledkem bude produkt dostupný všem MŠ v České republice.