Aktuálně šablony

 

Obsahem depeše, kterou dne 10. 6. 2020 rozeslala technická podpora ministerstva školství řešitelům projektů, se není třeba znepokojovat. Podle naší interpretace jde spíše o méně šťastnou formulaci změkčujícího sdělení, že není třeba nijak speciálně dokladovat osvědčení z kurzů, která nejsou opatřena razítkem (to může být příklad kurzů pořádaných...

Ministerstvo školství schválilo výzvu Šablony III, která je určena pro mateřské a základní školy. V současné chvíli tak probíhají závěrečné přípravy této výzvy.

Nabídku našich metodických materiálů pro realizaci šablon jsme na základě požadavků ze škol rozšířili o balíček pro šablonu 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ. Balíček, tak jako ty ostatní, obsahuje přesnou citaci z výzvy, aktuální formulář pro vyhodnocení šablony, komentovaný formulář s návodem, jak zprávu vyplnit, a doporučení, jak realizaci...

V rámci projektů Šablony II řada škol místo Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči volila cestu Komunitních setkání v domnění, že dvouhodinové setkání je méně náročné a méně zavazující než dvanáctihodinový cyklus vzdělávání pro rodiče.