Vzdělávání pro sociální služby

Jak pracovat s dětmi s autismem (č. akr. A2022/0364-SP/PC/PP/VP)


Anotace kurzu:

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a s rodinami, dále pak pěstounům. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky autismu ve vazbě na výkon jejich profese. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s klíčovými pojmy a definicemi, kdy porozumí, co je autismus a jak se vyvíjí z hlediska pohledu vývojové psychologie. Představeny budou základní druhy autismu a jeho symptomy. Účastníci se seznámí s pojmem autistická triáda. Účastníci získají informace, jak probíhá procesuálně diagnostika a kam se obrátit pro odbornou pomoc. V praktické části kurzu budou představeny postupy, jak pracovat s dětmi s autismem, jak je podporovat v rámci domácí přípravy, jak využívat strukturované učení, jak je motivovat. Účastníkům budou představeny inkluzivní opory, se kterými se dítě může setkat ve škole. Účastníci se dále seznámí s postupy, jak komunikovat s rodiči těchto dětí a jaké jim předat základní informace a jak poskytnout podporu. 

Cílová skupina: Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a s rodinami, dále pak pěstounům.

Lektor: Mgr. Alena Vlková, speciální pedagog PPP Hodonín, lektorka, předsedkyně OSPOD Hodonín 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 1 900 Kč

Aktuálně vypsané termíny:

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu

Kontakt

Jméno: Bc. Jitka Kovářová

Tel. +420 775 99 53 53

E-mail: jkovarova@agenturaamos.cz

Jak probíhají naše on-line semináře? Nemusíte mít obavy, s jejich organizací máme dlouhodobé zlušenosti. Zde se můžete seznámit s pokyny k jejich zdárnému absolvování.