Jak pracovat s dětmi s autismem

Hodinová dotace: 8 hodin

Číslo akreditace: A2022/0364-SP/PC/PP/VP

Anotace:

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a rodinami, dále pak pěstounům. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky autismu ve vazbě na výkon jejich profese.

V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s klíčovými pojmy a definicemi, kdy porozumí, co je autismus a jak se vyvíjí z hlediska pohledu vývojové psychologie. Představeny budou základní druhy autismu a jeho symptomy. Účastníci se seznámí s pojmem autistická triáda. Účastníci získají informace, jak probíhá procesuálně diagnostika a kam se obrátit pro odbornou pomoc.

V praktické části kurzu budou představeny postupy, jak pracovat s dětmi s autismem, jak je podporovat v rámci domácí přípravy, jak využívat strukturované učení, jak je motivovat. Účastníkům budou představeny inkluzivní opory, se kterými se dítě může setkat ve škole. Účastníci se dále seznámí s postupy, jak komunikovat s rodiči těchto dětí a jaké jim předat základní informace a jak poskytnout podporu.