Stálá nabídka vzdělávání pro šablonové projekty v základních školách, školních družinách a klubech

Pro vaší snadnou orientaci přinášíme kompletní přehled nabídky vzdělávání využitelný v šablonových projektech

Nabídky je tříděna v duchu jednotlivých kategorií aktuálních výzev pro 

  • základní školy (Šablona 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin)
  • školní družiny a kluby (Šablona 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin) 

a) Čtenářská gramotnost:

b) Matematická gramotnost:

c) Cizí jazyky:

d) Osobnostně sociální rozvoj:

e) Inkluze:

f) Kariérové vzdělávání

g) Polytechnické vzdělávání:

h) ICT:

i) Projektová výuka