Stálá nabídka vzdělávání pro šablonové projekty v základních školách, školních družinách a klubech

Nabídka je tříděna v duchu jednotlivých kategorií aktuálních výzev pro 

  • základní školy (Šablona 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ)
  • školní družiny a kluby (Šablona 1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK) 

a) Čtenářská gramotnost:

b) Matematická gramotnost:

c) Cizí jazyky:

d) Osobnostně sociální rozvoj:

e) Inkluze:

f) Kariérové vzdělávání

g) Polytechnické vzdělávání:

h) ICT:

i) Projektová výuka