Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V této aktivitě je možné i v nouzovém stavu pokračovat. Naše agentura nabízí vzdělávání na školách v uzavřených pedagogických kolektivech za dodržení všech bezpečnostních doporučení vlády ČR. Kontaktujte nás, my za vámi přijedeme.

Druhou možností je on-line vzdělávání. V této formě nabízíme vzdělávání pro všechny zájemce z celé republiky. On-line vzdělávání je jinou formou akreditovaných prezenčních seminářů, kterou po dobu nouzového stavu umožnilo MŠMT a lze je hradit z šablon.

Takové vzdělávání musí splňovat následující kritéria:

  1. Program musí být pochopitelně akreditován v prezenční formě.
  2. Jeho realizace v on-line podobě musí být oznámena MŠMT, jeho pracovníci mají na semináře umožněn přístup.
  3. Formu webináře nebo videokonference ap. lze realizovat v souvislé délce maximálně 90 minut nejvýše ve dvou těchto blocích za den. Bloky je nezbytné oddělit přestávkou v délce alespoň 1 hodiny.
  4. Je nezbytné, aby s touto změnou souhlasili všichni účastníci kurzu. Po této stránce máme ošetřeny naše přihlašovací formuláře. Po přihlašovaných je vyžadován souhlas s účastí na vzdělávání.
  5. Nabídku on-line kurzů naleznete na našich stránkách.