Efektivní domácí příprava dítěte s podporou sociální služby

Hodinová dotace: 8 hodin

Číslo akreditace: A2022/0470-SP/PC/PP

Anotace:

Kurz je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a rodinami. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky, který jim napomůže při podpoře dětí a jejich rodin v rámci domácí přípravy do školy a napomůže tím zvýšit jejich školní úspěšnost. Účastníci kurzu tak budou připraveni napomoci rodičům, kterým nutné kompetence chybí nebo se školou nespolupracují, se školní přípravou dětí. Účastník si osvojí nezbytné definice a klíčové pojmy.

Vysvětlíme si, co je to učení, co jsou to učební styly. Dále probereme, jak denní režim ovlivňuje výkon dítěte ve škole a co jsou to efektivní výukové strategie. Projdeme si podstatné věci, na které je třeba myslet, když chceme zefektivnit školní přípravu dítěte, jak nastavit denní režim žáka na 1. a 2.stupni ZŠ, aby byl funkční, a jak vytvořit dobrý studijní plán. Zmíněny budou také specifika učení u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme hovořit o kognitivních funkcích mozku a jak je rozvíjet. Dále si vysvětlíme, co je to spánkový deficit a jakou měrou se podílí na úspěšnosti výukových strategii. Ukážeme si konkrétní metody práce s textem a jak efektivně třídit informace. Účastníci pochopí, proč je důležité rozvíjet učební strategie.

V praktické části si ukážeme, jak komunikovat s rodiči a vysvětlovat důležitost a zásady efektivní domácí přípravy. Prakticky si vyzkoušíme práci s myšlenkovými mapami a efektivní techniky práce s textem.