Jak pracovat s emocemi dětí

Hodinová dotace: 8 hodin

Číslo akreditace: A2022/0365-SP/PC/PP/VP

Anotace:

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a rodinami, dále pak pěstounům. Účastníci budou seznámeni s tím, co je to emoční inteligence a jaké jsou její složky, dále s vývojem emoční inteligence u dětí v MŠ a ZŠ. Zaměříme se na seznámení s teoretickým základem emocí z hlediska vývojové psychologie.

Účastníci se dozví, jaké základní emoce rozeznáváme a vysvětlíme si neurologický základ emocí a jejich zpracování. V praktické části si ukážeme konkrétní lekce z programu Efektivní práce s emocemi a dále práci s doporučenými pomůckami (např. různé sady emočních karet, pomůcka Emušáci, karty Dixit). Probereme základní postupy vhodné k zvládnutí běžných situací ze života dítěte (řešení konfliktů, odmítnutí, afekt, komunikaci s dítětem v pubertě).
Účastníci se dále seznámí s postupy, jak komunikovat s dětmi a rodiči těchto dětí ve vypjatých situacích, jaké jim předat základní informace a podporu. Dozví se, kam se obrátit o odbornou pomoc, na kterou mohou nasměrovat také rodiče dětí.