Vzdělávání pro sociální služby

Jak pracovat s emocemi dětí (č. akr. A2022/0365-SP/PC/PP/VP)


Anotace kurzu:

Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a s rodinami, dále pak pěstounům. Účastníci budou seznámeni s tím, co je to emoční inteligence a jaké jsou její složky, dále s vývojem emoční inteligence u dětí v MŠ a ZŠ. Zaměříme se naseznámení s teoretickým základem emocí z hlediska vývojové psychologie. Účastníci se dozví, jaké základní emoce rozeznáváme a vysvětlíme sineurologický základ emocí a jejich zpracování. V praktické části si ukážeme konkrétní lekce z programu Efektivní práce s emocemi a dále práci sdoporučenými pomůckami (např. různé sady emočních karet, pomůcka Emušáci, karty Dixit). Probereme základní postupy vhodné k zvládnutí běžných situací ze života dítěte (řešení konfliktů, odmítnutí, afekt, komunikaci s dítětem v pubertě). Učastníci se dále seznámí s potupy, jak komunikovat s dětmi a rodiči těchto dětí ve vypjatých situacích, jaké jim předat základní informace a podporu. Dozví se, kam se obrátit o odbornou pomoc, na kterou mohou nasměrovat také rodiče dětí.


Cílová skupina: Sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník, neformální pečovatel

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Cena: 1 300 Kč

Aktuálně vypsané termíny:

10. 6. 2022 od 8.30 do 15.00 hodin (forma on-line seminář)

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu

Kontakt

Jméno: Bc. Jitka Kovářová

Tel. +420 775 99 53 53

E-mail: jkovarova@agenturaamos.cz

Jak probíhají naše on-line semináře? Nemusíte mít obavy, s jejich organizací máme dlouhodobé zlušenosti. Zde se můžete seznámit s pokyny k jejich zdárnému absolvování.