Metodické návody Šablony OP JAK 
 pro ZUŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro základní umělecké školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

Nově je aktualizován formulář pro vykazování Inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ.

1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci vzdělávání, témata, ve kterých bude vzdělávání probíhat a jak vzdělávání vvkazovat.

1.VII/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci spolupráce, témata a formy, ve kterých bude spolupráce probíhat, formulář pro evidenci aktivity a návod, jak financovat spolupráci pedagogů.

1.VII/3 Inovativní vzdělávání dětí v ZUŠ

Inovativní vzdělávání dětí v ZUŠ nahrazuje dosavadní rozvojové aktivity v ZUŠ (využití ICT ve výuce, projektový den apod.) a nabízí další možnosti práce s dětmi. V tomto balíčku najdete návod, jak aktivitu financovat a vykazovat.

1.VII/4 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

Dříve oddělené aktivity byly v těchto šablonách integrovány pod jednu šablonu. V balíčku najdete návod, jak aktivitu vykazovat, financovat a prezenční listiny pro setkávání.


Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.