20 zubů mám, o všechny se postarám

29.01.2018

Zveme vás všechny na unikátní seminář, kterým bude zahájena celostátní kampaň vzdělávacího programu Z20 - ústní hygiena dětí předškolního věku.

Seminář proběhne 20. února 2018 od 10 do 14 hodin na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 3. patro, místnost 326.

Metodický seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol je akreditován Ministerstvem školství (č. j.: 10058/2016-1-283), koná se pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Seminář a je pořádán ve spolupráci s KÚ Libereckého kraje, Odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Přihlašovací formulář (prosíme, abyste se přihlásili do 9. února)

Seminář je bez účastnického poplatku a drobné občerstvení je zajištěno.

Cíle semináře

  • zvýšit kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti výchovy ke zdraví s důrazem na ústní zdraví,
  • představit výchovu ke zdraví v širším kontextu a seznámit s aktuálními informacemi z dané oblasti,

  • přiblížit ústní hygienu dětí předškolního věku v plné šíři (příčiny vzniku zubního kazu, péče o ústní zdraví, ...), 

  • naučit techniku čištění zubů,

  • seznámit s možnými didaktickými postupy v rámci interaktivní práce s dětmi v oblasti ústní hygieny,

  • nabídnout účastníkům materiály, které souvisí s problematikou ústního zdraví.

Obsahová náplň vychází z aktuálního Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nabyl platnosti k 1. září 2017, z vládního dokumentu Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, konkrétně podcíl 8.5. Prevence zubního kazu, kde je uvedeno: dosáhnout do roku 2020, aby alespoň 80 % dětí ve věku 6 let bylo bez zubního kazu, aktuálně naplňuje vládní dokument ZDRAVÍ 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, kde jsou přímo zmíněny školní programy na podporu zdravotní gramotnosti a Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 (Usnesení vlády ČR č. 671, z 20. srpna 2015), především ty, kde se hovoří o výživě, která je nedílnou součástí aktivit souvisejících s prevencí zubního kazu a ty, které souvisí se zvyšováním zdravotní gramotnosti.

Poděkování patří společnostem COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. a Philips Česká republika s.r.o., které celý vzdělávací program podpořily.

Přihlašovací formulář (prosíme, abyste se přihlásili do 9. února)