Co je nového v realizaci projektů?

02.05.2023

Výzva pro příjem žádostí do šablonových projektů byla ukončena. Na otázku, co nás čeká při samotné administraci projektů, se chce odpovědět: "Nic hezkého". Problémy budou mít předeším ti, kteří již projekty realizují.

Připomínáme důležité! První sledované (monitorovací) období trvá 9 měsíců. Těm, kteří projekt zahájili 1. 8. 2022, toto období škončilo v dubnu. První zprávu o realizaci předkládají již 30. 5. 2023.

Co se změnilo?

Kalkulačka indikátorů ZoR: Dne 26. 4. 2023 byla vydána nová verze této povinné přílohy ZoR (v případě SŠ, VOŠ a DM dokonce 4. verze tohoto dokumentu). Zbystřit by proto měli předeším zpracovatelé personálních šablon, protože pokud zaznamenávali produktivní práci zaměstnanců projektu do "ostrých tabulek", budou muset všchny údaje přepsat do tabulek nových.

Inovativní vzdělávání dětí a žáků: Ministerstvo 11. 4. 2023 zveřejnilo zcela nové "třídní knihy" pro záznam inovativního vzdělávání. Tabulky jsou doplněny o další list, takže původní verze záznamu je pro úspěšné předání ke zprávě o realizaci zcela jistě k nepoužití a pořízené záznamy bude třeba do nových dokumentů kompletně překopírovat. 


Ve zpracování Karet účastníků zásadní změny nenastaly, stále přetrvává stav nefunkčnosti nápočtu indikátorů. V povinné publicitě došlo k mírnému posunu, na stránkách Operačního programu JAK je k dispozici od 24. dubna šablona ve Wordu, kterou si může řešitel projektu sám stáhnout a vyplnit. Našim klientům plakáty rozesíláme průběžně. Ostatním žadatelům na vyžádání prostřednitvím formuláře od 6. března.


Jak ven z tohoto problému?

Blížící se prodloužený víkend budeme věnovat opravě našich metodických materiálů. Nové formuláře budou k dispozici ke stažení na našich stránkách nejpozději 9. května.

Našim klientům garantujeme, že dosud zpracovanou dokumentaci přeneseme do nových formulářů v rámci našich služeb. Ukazuje se, jak prozíravé bylo zpracovávat tyto údaje prostřednictvím cloudových technologií. Všechny školy, které podávají zprávy o realizaci ve výše uvedeném termínu 30. 5. 2023, budeme kontaktovat v podstatě okamžitě. 

Výše uvedené změny budeme blíže komentovat v našem pravidelném informačním servisu, první takovou informaci rozešleme 9. května.