Agentura Amos se stala autorizovanou osobou

14.11.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, udělilo dne 09. 11. 2021 naší spoečnosti autorizaci na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pro tuto profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T).

Tímto rozhodnutím přiznalo MŠMT organizaci právo ověřit zkouškou v dané profesní kvalifikaci, zda si žadatel o kvalifikační osvědčení profesní kvalifikace skutečně osvojil všechny požadované kompetence. 

Další akreditace připravujeme, např. z profesní kvalifikace Chůva.