Bagatelní podpora v „šablonových“ projektech

16.02.2019

V souvislosti s ukončováním projektů v rámci "Šablon I" a přípravou projektů "Šablony II" se stále častěji objevují dotazy, jak je to vlastně s bagatelní podporou v projektech.

Tato problematika je v rámci těchto projektů řešena identicky. Pokud tedy předkladatel projektu vykáže indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků, považuje se tento za splněný, pokud podpora takové osoby dosáhne 24 hodin.

Tuto informaci najdete v Příloze č. 1 Indikátory všech vyhlášených výzev k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Tabulka Indikátory vykazované za projekt, první řádek, milník 6 00 00.

V příloze se uvádí: "Vzdělávané osoby jsou ty, které se vykazují zároveň v indikátoru 54000. Každá osoby se v rámci projektu vykazuje pouze jednou... Bagatelní podpora je 24 hodin (v rámci projektu je možné sčítat vyučovací hodiny (45 minut) s běžnou hodinou (60 minut)."

K tomu dodáváme:

Není správný názor, že bagatelní podpora byla zrušena. Naopak, nenaplnění bagatelní podpory v případě, že se k ní žadatel přihlásil, je postihováno.

Naše klienty, kterým plně administrujeme projekty, můžeme uklidnit. Naplňování aktivit projektů průběžně monitorujeme, v rámci předposlední zprávy o realizaci provádíme důkladný rozbor celého projektu a v případně jakýchkoliv disproporcí problém okamžitě řešíme.