Syndrom CAN I – úvod do problematiky

18.10.2023

"Syndrom CAN – úvod do problematiky" je první z cyklu tří seminářů, které jsme pro vás připravili na téma problematiky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte s důrazem na posílení informovanosti pedagogů v rámci tohoto jevu. Cílem kurzů je seznámit pedagogy s formami syndromu CAN, vysvětlit jim, jaké dopady na oběť jednotlivé formy mají a jakým způsobem se celá problematika promítá do práce pedagoga.

Seminář proběhne 

21. 11. 2023, 9.00–12.00 pro MŠ a 1. st. ZŠ                 Přihlašovací formulář pro dopolední kurz

21. 11. 2023, 13.00–17.00 pro 2. st. ZŠ a SŠ                Přihlašovací formulář pro odpolední kurz

Název: Syndrom CAN I – úvod do problematiky

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 4 hodiny

Cena: 1 900 Kč