Syndrom CAN (webinář)

24.09.2023

Pro pedagogy všech stupňů škol jsme připravili online kurz zaměřený na úvod do problematiky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte s důrazem na informovanost pedagogů v rámci tohoto jevu. Cílem kurzu je seznámit pedagogy s formami syndromu CAN, vysvětlit jim, jaké dopady na oběť jednotlivé formy mají a jakým způsobem se celá problematika promítá do práce pedagoga. Kurz povede mediátorka a sociální pracovnice Mgr., Bc. Nataša Riesová, DiS.

Webinář zahájíme 16. 10. 2023 od 10.00 do 17.00 hodin

Název: Syndrom CAN (webinář)

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář