Čarodějnice s Amosem

23.04.2024

Pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.

My dnes původně sociální, ochranný a náboženský význam spíše nahrazujeme funkcí zábavnou a společenskou. Užijte si proto všichni společně "čarodějnice" s našimi pracovními listy!