Cvičení s využitím dětských výrobků

04.03.2024

Jak propojit tělesnou výchovu s výtvarnými činnostmi, hudební nebo pracovní výchovou? Jakpřipravit dětem cvičení, které je bude motivovat a učit k lásce k pohybu? S lektorkou Hanou Volfovou jsme ptro vás připravili praktický kurz, kde se takové postupy naučíte. Při cvičení jsou využívány vlastní výrobky dětí, čímž se cvičení a pohyb jako takový stává pro děti přitažlivější a zábavnější. Použitím pomůcky jsou také děti nenásilně vedeny ke správnému provedení cviku, získávají pozitivní vztah k hodinám tělesné výchovy a celkově činnost lépe prožijí. Lektorka Hana Volfová je předškolní pedagožka a autorka řady publikací - Předškoláci v pohybu I–III, Pohybové hrátky v netradiční a Pohádkové cvičení.

Seminář proběhne: 21. 5. 2024, 10.00–16.00

Název: Cvičení s využitím dětských výrobků

Místo: Tělocvična TJ Rochlice z. s. , Gymnastů 162/7, Liberec 6 – Rochlice, 460 06

Časová dotace semináře: 6 hodin

Cena: 1 900 Kč

Přihlašovací formulář