Cvičení a výtvarná výchova – jde to vůbec dohromady?

22.05.2024

Ano, jde! Na kurzu Cvičení s použitím dětských výrobků se o tom "na vlastní tělo" přesvědčily učitelky z mateřských škol. 

Jak propojit tělesnou výchovu s výtvarnými činnostmi, hudební nebo pracovní výchovou? Jak připravit dětem cvičení, které je bude motivovat a učit lásce k pohybu? S lektorkou Hanou Volfovou jsme pro učitelky z MŠ a ZŠ připravili praktický kurz, kde se právě takové postupy naučily. Seznámily se s tím, jak využívat vlastní výrobky dětí, čímž se cvičení i pohyb jako takový stávají pro děti přitažlivější a zábavnější. Použitím pomůcky jsou také děti nenásilně vedeny ke správnému provedení cviku, získávají pozitivní vztah k hodinám tělesné výchovy a celkově činnost lépe prožijí. 

 Lektorka Hana Volfová je předškolní pedagožka a autorka řady publikací – Předškoláci v pohybu I–III, Pohybové hrátky v netradiční a Pohádkové cvičení. Vzdělávejte se s námi i vy!