Informace k depeši MŠMT Metodika nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK

10.06.2024

Přinášíme komentář k depeši Metodika pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK_verze 3, kterou rozeslalo MŠMT prostřednictvím systému ISKP21+ v pondělí 10. 6. 2024.

Obsah depeše se týká obecně všech realizátorů projektů financovaných z operačního programu a není vhodné ji podceňovat, byť řeší velmi specifické podmínky pro zacházení s majetkem nabytým v projektu, jako jsou pronájmy a výpůjčky a nakládání s dlouhodobým majetkem podpořeným mimo režim veřejné podpory.

Z našich zkušeností se domníváme, že drtivé většiny šablonových projektů se v této oblasti metodika netýká. Text metodiky je k dispozici na stránkách Operačního programu Jan Amos Komenský.