Digitální gramotnost v Libereckém kraji

10.11.2017

V návaznosti na seriál kulatých stolů přináší Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR další témata do krajů. V listopadu přiveze AIVD do Liberce "digitální gramotnost", představí aktivity v této oblasti a společně se s účastníky zamyslí nad tím, jak se k této problematice staví aktéři vzdělávání v Libereckém kraji. Zároveň představí příklady dobré praxe a prodiskutuje, jak navázat hlubší spolupráci k danému tématu.

Spolupořadatelem akce je společnost Agentura Amos Liberec.

Termín a místo konání: 11. prosince 2017, 10:00 - 12:00 hod.

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, sál Zastupitelstva Libereckého kraje (č. 326), U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Účast na akci je ZDARMA

Akce se koná pod záštitou RNDr. Roberta Gamby, předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje.

Informace k přihlašování:

Na akci se přihlaste prostřednictvím formuláře na webu https://www.aivd.cz/cz/akce/