Diskuse k digitální gramotnosti v Libereckém kraji

14.12.2017

11. prosince 2017, Liberec - V prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje proběhla odborná diskuse na téma digitální gramotnost. Nad šálkem kávy a výsledky z průzkumů se sešli zájemci a odborníci, kteří se zabývali otázkami krajského plánování v oblasti digitální gramotnosti a prohlubováním digitální gramotnosti nejen ve školách.

Diskuse se účastnili zástupci Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Fondu dalšího vzdělávání a České národní koalice pro digitální pracovní místa a krajských vzdělávacích agentur. Série kulatých stolů slouží pro otevření debaty nad digitální gramotností v ČR i v jednotlivých krajích a k navázání případných partnerství v oblasti digitální gramotnosti. Akce v Libereckém kraji se konala pod záštitou RNDr. Roberta Gamby, předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje.

Realizátorem akce je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), největší profesní sdružení v oblasti vzdělávání dospělých, za přispění krajského koordinátora Roberta Gamby z Agentury Amos.

Akce začala prezentacemi ze strany AIVD ČR, České národní koalice pro digitální pracovní místa, Fondem dalšího vzdělávání. Zástupci představili své organizace a poslání v rámci digitální gramotnosti. Sérii prezentací uzavřel krajský koordinátor, který představoval příklady z praxe v Libereckém kraji.

Debata se stočila především na projekty v oblasti digitální gramotnosti, na Krajské akční plány a Místní akční plány. Diskutující se také společně zamýšleli nad pojmy digitální propast a digitální demence, vybalancování mezi jednotlivými pojmy a dosáhnutí rovnováhy v užívání technologií. "Celoživotní učení má podpořit kvalitu života. Stejně tak technologie mají být nástrojem ke zkvalitňování života." Vyjádřil se na téma Robert Gamba.

Kulatý stůl byl prostorem pro sdílení zkušeností a názorů v rámci digitální gramotnosti. Tento prostor byl plně využit. Účastníkům byly nabídnuty možnosti ke spolupráci zejména na celorepublikové úrovni např. zapojením se do pracovní skupiny k digitální gramotnosti při AIVD ČR, k diskusi s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a zástupci Fondu dalšího vzdělávání a k zapojení se do libereckého veletrhu Technologie do škol v dubnu 2018.