Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ (webinář)

16.10.2023

Získejte kompetence inkluzivního pedagoga, naučte se realizovat podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dle jejich potřeb individualizovat a diferencovat vzdělávací proces. Na našem webináři vás tématem provede speciální pedagožka Mgr. Jitka Vítová, PhD. 

Webinář se koná 10. 11. 2023, od 10.00 do 17.00 hod.

Název: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ (webinář)

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář