Důležitá informace

14.10.2020

Vzhledem k velice přísným podmínkám, které prostřednictvím svého nařízení zavádí Vláda ČR, nemůžeme organizovat semináře v uzavřených kolektivech na školách (situace je tedy výrazně jiná, než tomu bylo na jaře). 

Agentura Amos proto v oblasti vzděláván přechází plně na režim vzdělávání on-line (webináře). Není to nic vážného, jarní zkušenosti ukázaly, že se jedná o obecně přijímaný a oblíbený způsob výuky. V nejbližší době zveřejníme aktualizovaný "termínovník" vzdělávání. 

Těšíme se na setkání s vámi, po kabelech se Covid-19 nepřenáší. 

Pro účastníky máme připravený spolehlivý a odzkoušený servis s minimálními požadavky na straně koncového uživatele. Podrobnosti najdete v aktualitě Webináře - pokyny.