Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina

26.11.2023

Seznamte se s metodou rozvoje jazykových schopností dle D. B. Elkonina. Ve spolupráci s lektorkou PhDr. Mgr. Miroslavou Novákovou Schöffelovou, Ph.D. jsme připravili víkendový kurz, který vás povede k hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného předpokladu pro čtení. Dále se naučíte pracovat s metodikou Elkonina u dětí předškolního a mladšího školního věku. Naučíte se, jak pracovat s dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými vývojovými obtížemi. Seznámíte se s principy metodiky, pomůckami a jejich používáním. 

Seminář proběhne 20. a 21. 4. 2024, vždy od 9.00 do 17.00 hodin

Název: Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 16 hodin

Cena kurzu: 6 730 Kč (k ceně kurzu 3 100 Kč je třeba přidat metodiku za 3 630 Kč)

Přihlašovací formulář