Fenomén českého sklářství

19.10.2021

Výtvarná prezentace a umělecká inspirace pro pedagogy výtvarných oborů ZUŠ a učitele výtvarné výchovy na ZŠ.


Seminář pro učitele výtvarných oborů ZUŠ a ZŠ pořádáme ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově, nejstarší sklářskou školou na světě a členem sítě škol ASP NET UNESCO, dále ve spolupráci se sklárnou Pačínek Glass, ZUŠ Mšeno a vzdělávací Agenturou AMOS. 

Termíny:

a) 1. 11. 2021 | 9:00 - 17:00 přihlašovací formulář
b) 22. 11. 2021 | 9:00 - 17:00 přihlašovací formulář


Kurz povedou: ředitel školy a profesně uznávaný výtvarník doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D., Mgr. Jakub Jelínek a pedagogové SUPŠS Kamenický Šenov.

Kurz je akreditován ministerstvem školství. Účast na semináři lze proto hradit také z šablon, doporučujeme zaměření osobnostně sociální rozvoj; polytechnické vzdělávání; kulturní povědomí a vyjádření.


Přínos workshopu a vzdělávacího semináře:
1/ Budoucnost současného absolventa středního uměleckého vzdělávání
2/ Metodika přípravy uchazečů na střední umělecké školy
3/ Prohlídka uměleckých sbírek SUPŠS
4/ Workshop s praktickou tvorbou v nově zrekonstruovaných provozech
5/ Setkání, diskuze, interakce, výměna zkušeností a navázání kontaktů
se zaměstnavateli sklářských provozů, firem a studií.
6/ Prohlídka Inkubátoru talentů - jeho přínos pro výuku na ZŠ a ZUŠ

Program:
9:00 Prezentace
9.30 Prohlídka školních provozů
10:30 přestávka
10:45 seminář - příprava na talentové zkoušky, uplatnění absolventů
13:00 Polední přestávka (občerstvení - oběd)
14:00 Workshopy ve školních dílnách
17:00 Závěr

Místo konání:
SUPŠS Kamenický Šenov
Havlíčkova 57
471 14 Kamenický Šenov

Pro účastníky z větší dálky nabízíme možnost ubytování.
V případě zájmu kontaktujte sekretariát školy - 739 633 703
Oběd zajištěn ve stravovacím zařízení školy.

Cena:
1400 Kč (v ceně zahrnut materiál na workshop, oběd)