Formativní hodnocení v ZŠ

29.10.2023

Jak efektivně napomoci žákovi základní školy rozvíjet jeho potenciál, kreativně pracovat, podílet se na svém vlastním učení, přijímat hodnocení od vrstevníků i dávat zpětnou vazbu druhým? Tématem vás provede speciální pedagožka, metodička prevence PPP a terapeutka Mgr. Alena Vlková.

Seminář proběhne 11. 12. 2023 od 10.00 do 17.00 hodin

Název: Formativní hodnocení v ZŠ

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář