Praktické lekce rozvoje grafomotoriky II.

22.01.2024

Praktický seminář pod vedením paní lektorky Aleny Vlkové je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku, případně mladším školním věku, seznámení se s teorií, klíčovými pojmy, ukázkami cvičení. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit správné držení těla, jak rozvíjet prostorovou orientaci u předškoláků a raných školáků. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových cvičení a prostorové orientace, je vhodný pro učitelky mateřských škol, asistentů pedagoga a 1. stupně ZŠ, vychovatelky.

Seminář proběhne 27. 3. 2024, od 10.00 do 16.30 hod.

Název: Praktické lekce rozvoje grafomotoriky II.

Místo: Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 200 Kč

Přihlašovací formulář