Hygienická opatření na našich kurzech

07.11.2021

Velice se omlouváme, ale dle aktuálně platných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví jsme nuceni dodržovat následující kroky.

V den nástupu do kurzu budeme od účastníků požadovat doložení splnění podmínek ustanovení I/16 mimořádných a ochranných opatření:

(podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích):

ÚČASTNÍK STVRDÍ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM, ŽE

  • nepociťuje žádné příznaky onemocnění COVID-19 (např. zvýšená teplota, suchý kašel, ztráta chuti a čichu, nevolnost aj.),
  • absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které stále platí, nebo
  • absolvoval nejdéle V DEN KURZU POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
    - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") nejméně 14 dní, nebo
    - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní ( následně absolvoval test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem)
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Účastníci zároveň budou povinni mít po celou dobu pobytu v učebně nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Chráníme tím především vaše zdraví.