Informace k depeši MŠMT „Informace k doložení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu“

10.06.2020

Obsahem depeše, kterou dne 10. 6. 2020 rozeslala technická podpora ministerstva školství řešitelům projektů, se není třeba znepokojovat. Podle naší interpretace jde spíše o méně šťastnou formulaci změkčujícího sdělení, že není třeba nijak speciálně dokladovat osvědčení z kurzů, která nejsou opatřena razítkem (to může být příklad kurzů pořádaných akreditovanými fyzickými osobami - lektory, kteří realizují další vzdělávání pedagogických pracovníků a nemají pořízeno razítko). Depeše proto rozhodně neznamená, že bude třeba opravovat již podané zprávy o realizaci.