Informace k depeši MŠMT „OPVVV_Evidence auditů a externích kontrol v IS KP14+“

19.09.2018

Depeše adresovaná 19. 9. 2018 školám, které jsou řešitelem "šablonových" nebo jiných projektů OP VVV, upozorňuje na povinnost informovat prostřednictvím informačního systému ministerstvo o proběhlé kontrole.

Pokud je škola našim klientem, považujeme za samozřejmé v rámci poskytovaných služeb vedení školy při přípravě dokumentace projektu ke kontrole pomoci. Také tak v případě, že jsme o kontrole informováni, činíme.

Do systému se kontrola zadává až v okamžiku, kdy je kontrola ukončena a škola má k dispozici protokol z kontroly, který nabyl účinnosti. V případě, že si projekt škola administrujete sama, je nutné postupovat dle zaslané depeše. Pokud si projekt nechává zpracovávat externím dodavatelem, plně postačí, když o proběhlé kontrole dodavatele bude informovat.