Informace k depeši MŠMT Vydání Newsletteru č. 11 pro práci s ISKP14+

08.01.2021

K depeši Upozornění OP VVV Vydání Newsletteru č. 11 pro práci s ISKP14+, kterou vydalo MŠMT ve čtvrtek 7. 1. 2021, sdělujeme: Obsahem depeše se není třeba nijak znepokojovat. I když jde o problematiku, která se týká také "šablonových projektů", jedná se o technické zpracování žádostí o podporu projektů Šablony III a zpracování zpráv o realizaci v již realizovaných projektech. Na vlastní odborné řešení projektů nemámá tato informace vliv.

Jde o aktualizaci příručky pro práci s Informačním systémem pro administraci žádostí, která mění některé detaily se zadáním údajů o žadateli a se změnou indikátorů při podávání zpráv o realizaci.

Tuto oblast svým klientům ošetřujeme a není proto třeba, aby se jí zabývali.