Informace k interní depeši Nefunkční ROB ve vazbě na IS ESF 2014+

17.05.2018

Od začátku měsíce května registrujeme technické problémy, které provázejí zpracování údajů v monitorovacím systému projektu. Problém tkví v tom, že nelze prostřednictvím karty účastníka OP VVV úspěšně vložit údaje o účastnících projektu do systému a odevzdat plnohodnotnou zprávu o realizaci projektu.

Pokud tento měsíc neodevzdáváte zprávu o realizaci projektu, není třeba se touto informací zabývat, protože se vás bezprostředně netýká. Přesto vám doporučujeme si výklad k této depeši přečíst v níže uvedeném textu.

V případě, že se povinnost odevzdat zprávu o realizaci na vás vztahuje tento měsíc, není nutné podléhat panice. Pokud je již pracovník v systému uložen, je možné údaje o něm v systému zpracovat a problém se vás netýká. V případě, že se jedná o nově ukládaného pracovníka, který se účastnil vzdělávání nebo jiných aktivit, kdy se mu napočítává projektová podpora, a Ministerstvu školství se nepodaří technické potíže odstranit, bude nutné jeho aktivity vykázat až za půl roku v další zprávě o realizaci. Metodika zpracování zpráv o realizaci v případě šablonových projektů tento postup umožňuje.

Situaci průběžně sledujeme a o vývoji odstranění tohoto technického problému vás budeme průběžně informovat.