Informace k depeši Upozornění ISKP| vydaní newsletteru č. 9 pro práci s ISKP

06.05.2020

K depeši Upozornění ISKP| vydaní newsletteru č. 9 pro práci s ISKP sdělujeme: Obsahem depeše se není třeba nijak znepokojovat. Velká část newsletteru se šablon vůbec netýká. Za důležité informace považujeme dvě:

V elektronickém systému MS 2014+, kde je podávána žádost, se objevila záložka, kde jsou uvedena jména pracovníků Ministerstva školství, kteří administrují váš projekt.

Druhá informace se týká registrace zástupců školy v systému pro nápočet bagatelní podpory. Tuto oblast svým klientům ošetřujeme a není proto třeba, aby se jí zabývali.