Informace k depeši Upozornění na nový způsob zasílání výzev k dopracování ZoR

12.07.2019

Obsahem depeše se není třeba nijak znepokojovat. Základní podmínkou je, aby na škole existoval člověk, který bude pravidelně sledovat příchozí depeše ministerstva. Tento problém nabývá na aktuálnosti zejména v době prázdnin a dlouhodobých nepřítomností pracovníků na pracovišti. Doporučujeme si pro tyto případy zajistit na škole plnohodnotnou zastupitelnost.

V případě, že si projekt administrujete sami, pečlivě si znění depeše prostudujte. Pokud jste svěřili správu projektu externímu dodavateli, ideální je (v případě, že nemáte dohodnutý jiný způsob komunikace) ihned odeslat depeši do jeho rukou. Tento postup je rychlejší vzhledem k tomu, že na opravu zprávy o realizaci vymezuje ministerstvo zpravidla jeden týden.

NAŠE DOPORUČENÍ: Zbytečné je obsah depeší předem studovat, častokrát samotné opravy zpráv jsou často mnohem rychlejší, než hledání příslušných dokumentů v informačním systému člověkem, který není se strukturou systému plně obeznámen.

Naše zákazníky ujišťujeme, že tato depeše na naší spolupráci nic nemění. Stejný postup doporučujeme i v případě oprav nově podávaných žádostí o dotace v rámci výzev "Šablony II." Na stranu MŠMT je třeba sdělit, že jeho pracovníci v rámci oprav žádostí a zpráv o realizaci postupují velice vstřícně. I když není znám případ, že by prodlení v opravě zpráv o realizaci byl některý žadatel sankcionován, prodlení oprav ze strany škol zatěžuje celý systém administrace projektů na straně MŠMT. Doporučujeme proto na došlé depeše reagovat výše uvedeným způsobem obratem.