Informace k depeši Upozornění OP VVV_ obrazovka Horizontální principy

07.10.2021

V minulém týdnu vydalo MŠMT řešitelům šablonových projektů depeši Upozornění OP VVV_ obrazovka Horizontální principy. Depeše není v zásadě akutní, proto komentář vydáváme až nyní.

Naše klienty ubezpečujeme, že se jich text depeše bezprostředně netýká. Změnu registrujeme a v jejím duchu budeme zpracovávat závěrečné zprávy o realizaci. Není třeba proto třeba text a dokumenty, na které se depeše odvolává, speciálně studovat.

Ti, kteří si administrují zprávy o realizaci sami, zjistí, že v závěrečné zprávě o realizaci již horizontální principy nejsou uvedeny jako záložka, protože se nezpracovávají.