Informace k depeši UPOZORNĚNÍ_OPVVV_Aktualizace Kalkulačky indikátorů ZoR - krácení personálních šablon

11.01.2018

K depeši, kterou dne 10. 1. 2018 prostřednictvím monitorovacího systému rozeslalo MŠMT, sdělujeme:

1. Pokud v rámci šablonového projektu nečerpáte tz. personální šablonu (prostředky na školního asistenta, chůvu apod.), není třeba se textem depeše zabývat. Pro žadatele není informace relevantní.

2. Jestliže čerpáte personální šablonu, je depeše pro vás aktuální. Pravidla umožňují v případě pracovní neschopnosti nebo ošetřování dítěte čerpané prostředky krátit. Dosud se v takovém případě šablona neuznávala jako celek (velmi zjednodušeně řečeno). Pokud využíváte naší projektovou podporu, doporučujeme v tuto chvíli se problémem příliš nezabývat. Řešte jej jako aktuální v případě nepřítomnosti pracovníka z výše uvedených důvodů a s naším projektovým pracovníkem až v době zpracování zprávy o realizaci.