Informace k depeši Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon

15.06.2020

Končícím projektům rozesílá MŠMT depeši Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon. Toto sdělení je aktuální v případě, že škola nestihne realizovat některou z šablon a na jejím účtu tak zůstávají vázané prostředky, které není možné vyčerpat. To se u většiny projektů nestává, protože v případě splnění všech aktivit prakticky všichni žadatelé využijí celou přidělenou dotaci. Obsahem depeše se proto není třeba detailně zabývat.