Informace k depeši MŠMT Vydání newsletteru MS 2014+ č. 4

01.06.2018

Uvedená depeše řeší z velké části obecnou problematiku projektů, "šablonových" projektů se opět téměř netýká. Přesto si dovolujeme upozornit na kapitolu 1.1.1 Doručování dokumentů OP VVV.

Prostřednictvím systému MS2014+ je dle této kapitoly možné doručovat řadu důležitých dokumentů. Navíc ohledem na směrnici k ochraně osobních údajů (GDPR) doporučujeme zcela vážně vzít v úvahu doporučení z tohoto newsletteru: "...důrazně upozorňujeme, aby žádosti o podporu/projekty byly na straně žadatelů/příjemců sdíleny pouze s relevantními uživateli..."

Zjistěte si, kdo všechno má k žádosti přístup. Zejména v případě, pokud vám projekt zpracovává externí dodavatel. Problém může být i na straně školy. Zejména v případě, kdy v organizaci došlo k personálním změnám a projekt se předával "z osoby na osobu". 

Uvědomte si, že při administraci projektu a  zpracování zpráv o realizaci předáváte externímu zpracovateli řadu důležitých informací o zaměstnancích organizace (karta účastníka OP VVV). Tento kro by měl být ošetřen příslušnou smlouvou.