Jak vykazovat inovativní vzdělávání

04.12.2023

Po zkušenostech s administrací šablon "Doučování" a "Školní klub", kdy pedagog vedl docházku v třídní knize u sebe na počítači a odevzdal ji zpravidla těsně před zpracováním zprávy o realizaci, se jeví jako praktické vést evidenci Inovativního vzdělávání na cloudových úložištích (nejužívanější OneDrive, Google Disk, iCloud…).

Důvody proč používat úložiště:

Zpracování docházky je možné průběžně kontrolovat, přitom vedení školy nemusí kolegu/kolegyni obtěžovat s průběžným zasíláním tabulky ke kontrole. K té může docházet tak, že zpracovatel docházky o kontrole ani neví.

V případě formálních chyb ve zpracování dokumentace je možné chyby za pedagoga opravit, není třeba jej obtěžovat (tento proces je významně efektivnější).

Nevýhody:

Práce v cloudovém prostředí představuje jinou filozofii přístupu k digitálním technologiím. Zejména konzervativnějším z nás může tento způsob práce s daty činit jistou překážku.

Excelovská tabulka s názvem 32 hodin inovativního vzdělávání je poměrně složitý soubor a je třeba respektovat, že jeho cloudové verze nebudou fungovat identicky jako originál stažený do počítače. To ovšem není důvod na požití cloudu rezignovat!

Doporučení:

I přes dvě výše uvedená negativa doporučujeme práci v cloudu nevzdávat. Počáteční "trápení" se vám vrátí v dovednostech práce s digitálními technologiemi v osobním životě.

Chcete-li uspět, chovejte se ke cloudovém verzím tabulky 32 hodin inovativního vzdělávání ohleduplně. Co to znamená?

  • Především zkušené uživatele Excelu upozorňujeme, že na mnoho dosavadních fint práce s tabulkami mohou zapomenout. Některé funkce v cloudu fungují jinak, než to umí vaše aplikace.
  • Pokud do tabulky v cloudu kopírujete některé údaje, vyhněte při vkládání oblíbené klávesové zkratky "Ctrl+V". S vysokou pravděpodobností si v tabulce přemažete v buňkách vzorce (to se v originálním formuláři stát nemůže, v cloudové verzi to bohužel jde).
  • Při vkládání kopírovaných dat používejte výhradně příkazy typu "uložit jen data, uložit jen hodnoty". Zakažte si "Ctrl+V".

Pozitiva:

Pokud vydržíte, vaše pokusy a omyly se vám vrátí. Znalost práce v cloudových technologiích budete potřebovat možná v práci (pokud to bude váš nadřízený vyžadovat), ale zcela určitě v osobním životě.

Jste-li v roli nadřízeného, vyžadujte na svých spolupracovnících výše uvedený způsob komunikace. Z dlouhodobého hlediska ušetříte čas sobě i ostatním.

Návod na řešení:

Práce v cloudu je o systematickém a trpělivém zkoušení a experimentování. Když jsme se v době totálního covidového lockdownu něco pozitivního naučili, proč to nepoužívat? Cloud byl přece pro mnohé z nás jediným nástrojem pro komunikaci s žáky a nebo rodiči.

Pokud si nevíte rady, nabízíme řešení v rámci akreditovaného kurzu Cloudové prostředí a aplikace pro pedagogy. Připravíme učitele a zřídíme škole cloudové úložiště. To všechno v rámci jednoho semináře.