Tvorba individuálního výchovného plánu prakticky (webinář)

08.10.2023

Individuální výchovný plán – nástroj spolupráce a komunikace pro žáka, pedagoga a rodiče. V prakticky zaměřeném kurzu se pod vedením metodičky prevence pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Aleny Vlkové dozvíte, co je a co není individuální výchovný plán, co je jeho cílem a jak jej naplnit v praxi. Na modelových příkladech si proberete postup při řešení rizikového chování žáka a získáte "zásobník" funkčních doporučení pro řešení nejběžnějšího problémového chování žáka, se kterým se můžete ve škole setkat.

Webinář zahájíme 20. 10. 2023 v 16.00 hodin, jeho druhou část 23. 10. 2023 ve stejný čas

Název: Tvorba individuálního výchovného plánu prakticky

Časová dotace semináře: 6 hodin

Cena: 2 000 Kč

Přihlašovací formulář