Jak připravit žádost o podporu v Šablonách OP JAK 

06.06.2022

Přinášíme ve 4 krocích stručný návod, jak založit žádost o podporu v nových šablonách. Jde o výtah nejdůležitějších informací za základních dokumentů - Výzvy a Přílohy. č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 

Pokud uvažujete o spolupráci přípravy projektu s naší agenturou, doporučujeme výše uvedený proces absolvovat v součinnosti s našimi pracovníky. Ušetříte tím mnoho času a vyvarujete se v přípravě projektu zbytečných chyb.

Kontakty na pracovníky