Jak zpracovat podklady pro zprávu o realizaci

08.12.2020

Nové pokyny pro administraci zpráv o realizaci přinesly povinnost doložit účast na webinářích kromě předložení kopie osvědčení také snímkem obrazovky potvrzujícím osobní účast pedagoga na takovém semináři. Pokud je seminář osmihodinový, musí proběhnout ve dvou dnech. Do zprávy o realizaci proto přikládáte kromě osvědčení také dva snímky o účasti. Je-li seminář šestnáctihodinový, počet dokladů se zvyšuje (4 termíny, 4 snímky obrazovky a osvědčení - celkem tedy 5 dokladů).

Návod, jak mají účastníci webinářů pořizovat snímek obrazovky, jsme na našich stránkách již zveřejnili bezprostředně po pokynu MŠMT.

Pro zdárné zpracování zprávy o realizaci doporučujeme, aby se škola naučila pořizovat vícestránkové kopie ve formátu pdf. Zasílat zpracovatelům zpráv realizaci každý doklad zvlášť značně komplikuje sestavení povinných příloh pro MŠMT.

V případě, že budete postupovat podle tohoto doporučení, značně tím urychlíte proces administrace zpráv o realizaci.